innovAid

Polityka prywatności

Administrator Danych Osobowych

Osobą odpowiedzialną za zbieranie danych jest Fundacja Innovaid z siedzibą w Krakowie, ul. Generała Bohdana Zielińskiego 22, 30-320 Kraków

Informacje osobiste

Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być używane samodzielnie do jednoznacznej identyfikacji, kontaktowania się lub lokalizowania osoby lub mogą być używane wraz z informacjami dostępnymi z innych źródeł w celu jednoznacznej identyfikacji osoby. Dane mogą być zbierane m.in. w celu wykonania umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 7 ust. 2 lit. c ustawy o ochronie danych i prywatności z 2019 r., dalej: ustawa).

Zbieranie danych dzieci

Zbieramy dane osobowe dotyczące dzieci wyłącznie za uprzednią zgodą rodzica lub opiekuna lub innej osoby posiadającej upoważnienie w imieniu dziecka. Zastrzegamy sobie również prawo do przechowywania tych informacji, gdy jest to konieczne ze względu na przepisy prawa oraz dla celów badawczych lub statystycznych.

Cel zbierania danych

Otrzymujemy i przechowujemy informacje w celach biznesowych, które obejmują:

  1. Uruchomienie aplikacji i weryfikacja Twojej tożsamości;
  2. Opracowywanie raportów biznesowych;
  3. Opracowywanie i wdrażanie polityk, planów marketingowych i strategii;
  4. Analizowanie trendów i gromadzenie danych statystycznych;
  5. Odpowiadanie na Twoją prośbę o pomoc i komunikację w zakresie aktualizacji;
  6. Wysyłanie Ci komunikatów marketingowych;
  7. Personalizacji naszych reklam;
  8. Egzekwowanie naszych Warunków;
  9. Dostosowanie funkcji Aplikacji do Ciebie;
  10. Przestrzeganie zobowiązań prawnych.

Udostępnianie danych

W celu prawidłowego działania Aplikacji oraz w celach określonych w poprzednim punkcie, zastrzegamy sobie również prawo do udostępniania Twoich danych naszym dostawcom pamięci masowej (tj. dostawcom pamięci masowej w chmurze, partnerom marketingowym i dostawcom analizy danych), stronom trzecim w przypadku fuzji lub przejęcia miejsce i władze publiczne.

Rodzaje gromadzonych danych

Zbieramy dane obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, listę kontaktów, lokalizację, datę urodzenia, płeć.

Inne informacje

Otrzymujemy, przesyłamy, przetwarzamy i przechowujemy informacje o użytkowniku w celu prawidłowego działania Aplikacji i zapewnienia dobrej obsługi. Nie ponosimy odpowiedzialności za politykę prywatności i/lub praktyki w innych witrynach lub aplikacjach.

Podane dane będą przechowywane przez czas niezbędny do świadczenia Państwu zamówionych usług i informacji, z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 i 3 ustawy. Wspomniany czas obejmuje między innymi okres korzystania z aplikacji.

Podanie danych osobowych zasadniczo nie jest obowiązkowe, jednak aby aplikacja mogła działać, trzeba będzie podać pewne informacje. Jeśli zdecydujesz się nie podawać danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Ci żądanych usług lub informacji.

Prawo dostępu do danych osobowych i żądania sprostowania danych

Klienci mają prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy na ich temat oraz żądania ich sprostowania. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, zmienić lub usunąć swoje dane osobowe lub ograniczyć wykorzystanie swoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: info@innovaid.pl.

Korzystanie z plików cookie

Możemy używać plików cookie do przechowywania Twoich preferencji i rejestrowania informacji. Informacje są wykorzystywane do optymalizacji Twoich doświadczeń poprzez dostosowywanie zawartości naszej aplikacji.

Linki do innych stron

Niektórzy reklamodawcy w aplikacji mogą używać plików cookie. Każdy z naszych partnerów reklamowych ma własną Politykę prywatności dla swoich zasad dotyczących danych użytkowników. Nasza polityka prywatności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez nas

Transgraniczne transfery danych

Niniejszym informujemy, że kraj, w którym dane są przetwarzane lub przechowywane posiada odpowiednie środki ochrony danych osobowych.

Zmiany w naszej Polityce prywatności

Możemy zmienić niniejszą Politykę. W takim przypadku powiadomimy Cię o zmianach. Powinieneś często sprawdzać aplikację pod kątem aktualizacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub gromadzenia, wykorzystywania i/lub ujawniania przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres info@innovaid.pl.